Autoritatea Electorală Permanentă recrutează operatori de calculator pentru secțiile de votare

Operatori de calculator
 
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) demarează campania de recrutare a operatorilor de calculator ai secțiilor de votare, în baza normelor metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția și desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobate prin Hotărârea AEP nr. 9 din 28.10.2015 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din data de 2 noiembrie 2015).
Documentul poate fi consultat pe site-ul AEP la adresele de web
 
http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-locale,
 
http://www.roaep.ro/legislatie/legislatie-electorala/alegeri-parlamentare.
 
Persoanele interesate să devină operatori de calculator se pot adresa în acest sens birourilor județene ale Autorității, ale căror coordonate se găsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/prezentare/filiala.
Precizăm că activitatea de operator de calculator este remunerată sub formă de indemnizație stabilită prin Hotărâre a Guvernului.
Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
• Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• Să aibă minimum 18 ani împliniţi;
• Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• Să fi absolvit învățământul general obligatoriu;
• Să aibă cunoștințe de bază în tehnologia informației.
Mai multe informații privind modalitatea de selectare și desemnare a operatorilor de calculator și formalitățile de înscriere la sesiunea de examinare practică a competențelor se regăsesc la adresa de web http://www.roaep.ro/instruire/?page_id=141.